Skip links

Cum perfectăm corect ȘOMAJUL TEHNIC în condițiile actuale de situație excepțională?

În condițiile actuale de instaurare a unei situații de criză fără precedent, care determină diminuarea sau în general sistarea activității  a multor unități economice, totodată scăderea posibilității de onorare a obligațiilor financiare față de salariați, angajatorii sunt în căutarea soluțiilor juridice pentru ajustarea condițiilor de muncă a angajaților la volumele scăzute de activitate.

Prevederile actuale ale Codului Muncii oferă angajatorilor cîteva opțiuni de soluționare a situațiilor juridice ce țin de raporturile de muncă dintre angajator și salariat, în perioada epidemiologică actuală. Una dintre acestea, care ne dorim să fie obiectul acestui articol, este posibilitatea de sistare a activității prin declararea șomajului tehnic.

Conform art. 80 din CM,
(1) Şomajul tehnic reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activităţii de producţie de către unitate sau de către o subdiviziune interioară a acesteia pentru motive economice obiective.
(2) Durata şomajului tehnic nu poate depăşi 4 luni în decursul unui an calendaristic.
(3) Pe durata şomajului tehnic, salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta avînd oricînd posibilitatea să dispună reluarea activităţii.

(4) În perioada şomajului tehnic, salariaţii beneficiază lunar de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază, cu excepţia cazurilor de suspendare a contractului individual de muncă conform art.77 lit. c).
(5) Modul în care salariaţii vor executa obligaţia de a se afla la dispoziţia angajatorului, precum şi mărimea concretă a indemnizaţiei de care beneficiază salariaţii în perioada şomajului tehnic, se stabilesc prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective.

În condițiile în care foarte puține unități economice au contract colectiv de muncă, în care ar fi descrise detaliile privind șomajul tehnic, soluția optima ar fi emiterea unui ordin / dispoziții / decizii, etc. ale angajatorului.

Vă propunem un model de ordin, prevederile căruia desigur trebuie ajustate la particularitățile fiecărei unități, astfel încît să răspundă modalității de acționare pentru angajați aflați în diferite situații (concedii de odihnă, sociale), descrie modalitatea de aducere la cunoștință angajaților, sursa de plată a indemnizațiilor, mărimea acesteia, responsabilitățile departamentului contabil, a managementului, angajaților, etc.

PROIECT  

ORDIN № _____ -k

Cu privire la anunţarea şomajului tehnic

19 martie 2020                                                                                                             mun. Chisinau

În temeiul prevederilor art. 80 din Codul muncii al Republicii Moldova, HG nr.9 din 15 martie 2020 și declarării stării de urgentă pe tot teritoriul Republicii Moldova ca scop al asigurării securității, protecției vieții și sănătății  populației, ca urmare a evoluției situației epidimiologice și măsurilor întreprinse de autorități pentru a preveni răspîndirea epidemiei virusului COVID-19 în țară,-

ORDON

  1. Se anunța șomaj tehnic pentru salariații “___________” S.R.L. în perioada 16.03.2020 – 15.05.2020.
  2. Pentru salariații ce benificiază de orice tip de concediu anual și/sau social, perioada de șomaj tehnic se va începe după expirarea concediilor mentionate.
  3. Pe toată durata șomajului tehnic, angajații societății se vor afla la dispoziția conducatorilor institutiilor, acestea avînd oricînd posibilitatea să dispună reluarea activității /angajatii urmind sa fie informati la telefon, prin sms si/sau prin intermediul  retelelor de socializare (temei art.80 alin.(3).
  4. Salariații societății vor benificia pe perioada șomajului tehnic de o indemnizație în mărime de 50% din salariul de bază (temei art.80 alin.(4) .
  5. Contabilitatea va efectua calculele indemnizației de șomaj tehnic conform legislației în vigoare.
  6. Tinind cont de declararea stării de urgentă pe tot teritoriul Republicii Moldova prezentul ordin va fi adus la cunoștință angajaților prin SMS, e-mail, iar la începerea activității – sub semnătură.

_________________ ,

Administrator

Semnătura angajatilor_______________

1.

2.

3.

Data semnării ”____”____________2020