Compania HR Portal vă invită la training-ul ”ANALIZA CLIMATULUI ȘI CULTURII ORGANIZAȚIONALE” din 11 și 12 iunie, unde va vorbi prof.dr. Ticu CONSTANTIN.

PROGRAM:

MODUL I. Contextul, obiectivele și conceptele diagnozei organizaționale

 • 1. 1. Contextul si necesitatea evaluării climatului organizațional
 • 1. 2. Diagnoza organizațională ca etapa a schimbării organizaționale

 

MODUL II. Cultura organizațională – modele și aplicații

 • 2. 1. Definirea culturii organizaționale; modele teoretice și metodologie de evaluare
 • 2. 2. Strategii și metode de evaluare a culturii organizaționale
 •  2. 3. Chestionarele standardizate de evaluare a culturii organizaționale și utilitatea lor

 

MODUL III. Climatul organizațional – modele și metode de evaluare

 • 3. 1. Climat organizațional – importanta și strategii de evaluare
 • 3. 2. Definirea strategiei de diagnoza și formularea întrebărilor deschise
 • 3. 3. Dificultăți și limite în aplicarea procedurilor deschise de analiza a climatului organizațional

 

MODUL IV. Climatul organizațional – analiza calitativa a datelor

 • 4. 1. Sistematizarea răspunsurilor calitative și reformularea itemilor chestionarului
 • 4. 2. Analiza datelor calitative; redactarea și prezentarea “Raportului de Evaluare / Diagnoza”
 • 4. 3. Strategii si metode alternative de diagnoza organizațională

 

MODUL V. Proceduri standardizate de diagnoza organizațională – Sistem ECO

 • 5. 1. Sistemul ECO – construcție, validări empirice și rezultate oferite
 • 5. 2. Analiza datelor calitative; redactarea și prezentarea “Raportului de Evaluare / Diagnoza”

Formator:

ticu

Ticu CONSTNATIN

Profesor universitar în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, expert consultant în domenii de expertiza precum analiza climatului organizațional, selecția psihologica a candidaților/personalului, evaluarea activității/performantei angajaților, etc.

Formator acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania, autor a multiple publicații.

 • http://www.sistemeco.ro
 • http://personal.evaluare-psihologica.ro

 

Acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania (20 credite), cursul:

 • este centrat pe formarea și exersare de competente în aplicații de grup;
 • este elaborat după o programa construita în funcție de nevoile practicienilor în domeniu HR, vizând formarea de abilitați și oferirea de metodologie centrata pe diagnoza organizațională prin analiza culturii și climatului organizațional;
 • asigura accesul/ etapa preliminara de certificare în utilizarea unei proceduri standardizate de diagnoza organizațională – Sistem ECO cursanții obținând dreptul de a o utiliza gratuit și sub supervizare în analiza unei organizații la alegere.

Perioada desfășurării:

11-12 iunie 2014

Preț: 

 • 99 euro pentru înregistrare până la 2 iunie + reducere 10% daca vii cu un prieten!
 • 119 euro pentru înregistrare de la 3 iunie
 • Posibilitate de achitare în 2 rate.

Participanții vor primi consultanta gratuita timp de 1 an (face-to-face, prin e-mail sau telefon), pe probleme ce țin de diagnoza organizațională, analiza climatului și culturii organizaționale.

 

Înregistrează-mă!