Acum 10 zile am început lucrul asupra restabilirii documentaţiei de resurse umane în cadrul unei companii ce activează în Comerț. Motivul adresării a fost pregătirea actelor, consultanță și asistarea în procesul de efectuare a controlului planificat de către ISM.

Compania activează pe piaţă din 2013, iar dosarele angajaților săi erau parțial perfectate, responsabilitatea fiind a contabilului şi asta pe lângă activităţile sale de bază.

         S-a efectuat un audit detaliat al tuturor actelor, au fost identificate lacunele și s-a început completarea actelor necesare pentru a asigura întru totul conformitatea cerințelor legislației muncii, atît privind dosarele angajaților, cît și privind securitatea și sănătatea în muncă.

În timpul perfectării actelor s-au depistat unele erori:

  •  Contractul individual de muncă al administratorului/directorului, fiind și unic fondator, a fost semnat de aceeași persoană (directorul), atât ca angajat cât și ca angajator, ceea ce este incorect. Astfel, contractul dat este lovit de nulitate. Pentru a perfecta corect procedura de angajare a directorului, unic fondator, a fost emisă o dispoziție.
  • S-a constatat lipsa actelor care ar confirma modificările survenite privind anumite aspecte din activitatea angajaților (regim de muncă, salariu, etc.). În acest scop au fost întocmite acordurile adiționale la contractele individuale de muncă. De asemenea, au fost reevaluate denumirile funcțiilor în cadrul companiei și ajustate confom noului clasificator al ocupațiilor.
  • În cadrul companiei nu erau perfectate niciun act privind securitatea și sănătatea în muncă. Primul pas a fost instruirea conducătorului companiei (obligație prevăzută de legea 186 art. 17) în domeniul SSM și au fost elaborate și implementate instrucțiunile, ordinele și registrele necesare. A fost efectuată instruirea introductiv-generală a angajaților, iar specialiștii HR Portal continuă lucrul asupra evaluării riscurilor profesionale la locurile de muncă existente în companie.

Prin urmare, controlul ISM s-a derulat cu succes, fiind identificate doar cîteva neajunsuri nesemnificative, drept consecință a evidenței incorecte a actelor până la preluarea activității de resurse umane de către HR Portal și înaintate recomandările necesare.

Dacă aveți întrebări privind evidența cadrelor în compania dvs., contactați-ne pentru o CONSULTAŢIE GRATUITĂ!