Vom aborda toate aspectele ce țin de domeniul protecției datelor cu caracter personal.

În program:

ASPECTE TEORETICE:

CADRU LEGAL:

  • Legea privind protecția datelor cu caracter personal;
  • Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)

ASPECTE PRACTICE

  • Cum trebuie prelucrate datele personale în recrutarea personalui, supravegherea video la locul de muncă, stocarea și transmiterea către terți etc.
  • Drepturile angajaților;
  • Obligațiile angajatorilor;
  • Înregistrarea ca operator de date cu caracter personal;
  • Responsabilul de protecția datelor;
  • Răspunderea și consecințele pentru neîndeplinirea acestor cerințe.

FORMATOR – Dl. SERGIU BOZIANU- Președintele Asociației pentru Protecția Vieții Private.

Data: 20 Iunie, ora 9.00-13.00

Locația: în curs de confirmare

Prețul: 649 lei

Infoline: 060840041!

Înregistrare:  AICI!