fb-cover-5-6-17
* Noile obligații în SSM ale angajatorilor;
* Perfectarea corectă a deplasărilor și detașărilor.

În cadrul seminarului vom aborda:

- noua procedură de evaluare și avizare a riscurilor profesionale la locurile de muncă (HG nr. 1025 din 07.09.2016);
- noi modificări la Legea nr.131 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, atribuția de a verifica domeniul SSM nu mai revine Inspectoratului de Stat al Muncii;
- cum trebuie organizate locurile de muncă, efectuate contoalele medicale, alte noi obligații ale angajatorului , privind posturile care prevăd lucrul la monitor (HG nr. 819 din 01.07.2016) ;
- organizarea si reutilarea corectă a posturilor de muncă care prevăd manipularea greutaților pentru respectarea noilor prevederi ale legislației. ( HG nr. 584 din 12. 05.2016).

- actele normative ce țin de modalitatea de trimitere a angajaților în deplasare în interes de serviciu;
- specificari în contractul individual de muncă în cazul detașărilor și deplasărilor;
- limitarea trimiterii în deplasare în interes de serviciu;
- durata trimiterii în deplasare în interes de serviciu;
- garanții oferite de legislație;
- timpul de muncă și timpul de odihnă în perioada detașărilor și deplasărilor;
- ordinul de delegare si legitimația de deplasare;
- termenul de prezentare a raportului privind rezultatul deplasării.

Data: 22 iunie ora 9.00 – 16.00

Locatia: Orange Monin Café

Investiția: 789 MDL

Ce cuprinde investiția?
- suportul de curs în format electronic;
- coffee-break;
- certificatul de participare.

Înregistrare   CLICK AICI !
SAU SUNĂ: 060840041