«Şcoala Specialistului de Resurse Umane», cea mai bună școală pentru specialistul HR este:

• Un curs complex de instruire care reflectă competențele profesionale necesare pentru funcția de Inspector serviciu personal;

• Cei mai buni lectori și experți practicieni în domeniu;

• 1,5 luni de instruire, 90 ore de comunicare profesională, 30% teorie și 70% aplicații practice;

• Diplomă de calificare atestată de comisia de experți;

• Informații şi cunoștințe actualizate odată cu modificările legislative și standardele profesionale;

• Posibilitatea de dezvoltare a unei cariere în HR.

  Începutul cursului „Specialist resurse umane” – 09 septembrie 2013Orele de instruire:

Luni, Miercuri, Vineri: 18:30 – 20:30

Sîmbătă: 10:00 – 15:00

Programa cursului „Specialist resurse umane”

Compartimente

Module

Statut pentru participant*

Dreptul muncii

1.1. Noţiuni general-introductive.

CS/DP

1.2. Contractul colectiv si conventia colectiva de munca.

CS/DP

1.3. Contractul individual de munca.

CS/ DP

1.4. Timpul de munca

CS/ DP

1.5. Timpul de odihna

CS/ DP

1.6. Salarizarea

CS/ DP

1.7. Disciplina muncii

CS/ DP

1.8. Protectia muncii

CS/ DP

1.9. Raspunderea materiala

CS/ DP

 

 

Aplicaţii practice ale legislaţiei muncii

2.1. Procedura de angajare

CS/ DP

2.2. Procedura de transfer

CS/ DP

2.3. Procedura de desfacere a contractului individual de munca

CS/ DP

2.4. Concediul anual de odihna si alte tipuri de concedii de odihna.

CS/ DP

2.5. Concediile sociale.

CS/ DP

2.6. Evidenta, completarea si pastrarea carnetelor de munca.

CS/ DP

2.7. Intocmirea dosarului personal al angajatului.

CS/ DP

2.8. Reducerea statelor de personal

CS/ DP

2.9. Acte normative interne

CS/ DP

2.10. Sanctionarea/premierea angajatilor.

CS/ DP

2.11. Inspectia muncii

CS/ DP

2.12. Evidenta timpului de munca. Intocmirea tabelelor de pontaj.

CS/ DP

2.13. Calcularea salariului mediu și a diferitor tipuri de indemnizații.

CS/ DP

2.14. Perfectarea politei de asigurare medicala. Cardul salarial. Alte scutiri.

CS/ DP

2.15. Statele de personal ale intreprinderii. Clasificatorul ocupatiilor RM.

CS/ DP

2.16. Arhivarea documentelor. Termeni de pastrare.

CS/ DP

Programe şi

softuri

3.1. Excel

CS

3.2. 1C

CS

Tehnici de

recrutarea şi selecţie a personalului

4.1. Formarea profilului competențelor.

OCS/DP

4.2. Elaborarea anunțului și procesul de recrutare.
4.3. Selecția personalului: tehnici de intervievare.

Engleza pentru

HR

OCS/DP

CS* – curs de specializare

DP* – dezvoltare profesională

OCS* – opţional, în cadrul cursului de specializare

 Pretul cursului

3000 lei (pentru persoane fizice).