Cabinetul de miniştri a aprobat, în cadrul şedinţei de din 16 iulie, un proiect de lege cu privire la executarea activităţilor necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri – persoanele angajate cu ziua. Proiectul stabileşte drepturile şi obligaţiile beneficiarilor şi persoanelor ce prestează activităţi necalificate cu caracter ocazional/sezonier, în derogare de la Codul Muncii. Documentul își propune să diminueze fenomenul de folosire informală a forţei de muncă şi de a asigura respectarea drepturilor persoanelor care îndeplinesc activităţi cu caracter ocazional sau sezonier în Republica Moldova.  Potrivit proiectului de lege, durata activităţii ocazionale executate de un zilier este  de minimum o zi şi nu trebuie să depăşească 90 de zile într-un an calendaristic pentru acelaşi beneficiar. Totodată, durata zilnică nu poate depăşi opt ore de muncă şi respectiv 5 ore pentru lucrătorii minori până la 16 ani, 7 ore pentru cei cu vârsta de la 16 până la 18 ani care au capacitate de muncă. Legea obligă angajatorul să achite plata pentru lucrările efectuate la sfârşitul fiecărei zile de muncă sau la sfârşitul săptămânii, conform înţelegerii dintre beneficiar şi ziler. Nivelul remuneraţiei trebuie să nu fie mai mic decât cel mimim garantat al salariului în sectorul real pe oră şi să nu depăşească 150% din cuantumul salariului mediu lunar prognozat pe economie, aprobat anual de Guvern.

Conform prevederilor legii, beneficiarii trebuie să asigure zilierii cu echipament individual de protecţie, iar în cazul unor accidente de muncă, aceştea urmează să acţioneze în conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. De asemenea, legea stabileşte că beneficiarul trebuie să achite plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de ziler, în corespundere cu legislaţia fiscală în vigoare. Totodată, zilerul este în drept să se asigure individual în sistemul public de asigurări sociale de stat pe bază de contract încheiat cu Casa naţională de Asigurări Sociale, precum şi în sistemul de asigurare obligatoriede asistenţă medicală, în baza unui contract încheiat cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Inspectoratul de Stat al Muncii şi organele de control financiar vor monitoriza respectarea legii, iar în cazul constatării încălcărilor, vor fi aplicate sancţiuni conform Codului Contravenţional şi Codului Fiscal.

Proiectul de lege urmează să fie examinat şi aprobat de Parlament.

Sursa: gov.md