Motivarea resurselor umane

Scopurile și succesele oricărei companii pot fi realizate doar prin efortul comun al membrilor ei. Una dintre condiţiile pentru care unele organizaţii sunt mai eficiente şi productive decât altele, este dată de calitatea şi cantitatea eforturilor depuse de angajaţii acesteia, eforturi care sunt legate de motivaţie.

Pentru a lucra mai bine, oamenii trebuie să fie puternic implicaţi în munca lor şi dornici să-şi atingă anumite scopuri, de la cele mai simple (cum ar fi dorinţa de a face rost de bani sau de a ajunge mai repede acasă), până la cele mai complexe şi utile companiei (a realiza lucruri importante, a găsi metode noi eficiente, a face ceea ce le face plăcere).

Dacă privim problematica salarizării din perspectiva motivației remarcăm că banii constituie principalul motivator pentru desfășurarea unei activități, pentru unii, salariul fiind un mijloc primar de satisfacere imediată a nevoilor de hrană, îmbracăminte, locuință, în timp ce pentru alții, salariul poate reprezenta siguranță, statut social, putere sau prestigiu.

Necesitatea evaluării performanțelor

De obicei angajaţii companiilor îşi compară efortul depus la locul de muncă, cu efortul altora, respectiv recompensele pe care le obţin în urma depunerii acestui efort, cu cele pe care alţii le obţin.

Astfel, dacă în comparaţia cu aceste persoane relevante, angajatul va percepe raportul ca fiind just, atunci el va sesiza că există o situaţie de echitate – o relaţie corectă de schimb angajat-organizaţie, fapt ce va spori randamentul acestuia. Dar, dacă salariatul va percepe raportul ca fiind inegal, această situaţie va putea eventual să genereze o stare de inechitate, având consecinţe nefavorabile atât pentru salariat cât şi pentru compania în  care activează acesta.

Prin urmare, pentru ca un salariat/angajat să fie motivat la locul de muncă, el trebuie să aibă certitudinea că efectuând o anumită activitate, angajatorul  îi va aprecia efortul depus și respectiv va manifesta o anumită generiozitate față de acesta, acordându-i astfel salariatului său adaosuri și sporuri, ținând cont de performanțele obținute și condițiile, în care se desfășoară munca.

Sistem de recompensă

Astfel, pentru prosperarea unei companii, cercetătorii în acest domeniu, au elaborat un sistem de compensare (prezentat mai jos), ce reprezintă un element esențial de maximizare a performanțelor organizaționale.

graf

Acest sistem de recompensare, a fost identificat de către cercetărori ca fiind fundament juridic al sistemului de salarizare, prin care se încearcă să se stabilească o legătură între performanțele organizației și veniturile angajaților, între echilibrul financiar al unității și nevoile de satisfacere a unor trebuințe din partea indivizilor.

Despre productivitatea muncii, salarizarea muncii și alte tipuri de recompense poți afla la
trainingul „Идеальная зарплата.Formula ideală de salarizare” din 24-25 februarie!Pentru mai multe detalii accesează aici.

Înregistrează-te acum!

Program_cover