11

Acest serviciu presupune elaborarea sau restabilirea documentelor necesare la angajare, transfer, eliberarea unui salariat sau la aplicarea altei proceduri, conform prevederilor legislației RM.

ÎN COMPANIA DVS.

  • Este necesar sa restabiliți documentele obligatorii pe salariați conform prevederilor legislației în vigoare?
  • Este necesar să asigurați anual aprobarea documentelor de resurse umane precum Graficul de concedii anuale al angajaților sau Lista statelor de personal?
  • Este necesar să elaborați Regulamentul de ordine internă sau alt act care reglementează activitatea salariaților în companie?

 

HR PORTAL

Realizează o analiză preliminară și evaluează documentația existentă la momentul solicitării serviciului.

  1. RESTABILIREA

Întocmim sau restabilim documentele privind: angajarea în câmpul muncii, transferul angajatului la alt loc de muncă, modificarea prevederilor contractului individual de muncă, procedura de demisionareeliberarea angajatuluiconcediile anuale de odihnă, acordarea concediilor suplimentare și sociale, sancțiunile disciplinare sau documentația privind desfășurarea anchetei de serviciu, deplasarea angajatului etc.

  1. ÎNTOCMIREA

Perfectăm unic documentele departamentului resurse umane prin perfectarea: schemei de încadrare, regulamentului de ordine internă, tabelului de pontaj al timpului de lucru, ordinului de numire a responsabilului de evidență și păstrare a carnetelor de muncă, ordinului de angajare, contractul individual de muncă, fișa personală a angajatului MR-2, completarea carnetului de muncă, completarea registrelor, ordinelor pe personal, perfectarea concediului medical (cu\fără calculul stagiului de muncă), graficului anual al concediilor.

Comandă acest serviciu și primește o consultație gratuită de la expertul nostru!

Nume

Email

Telefon