12

Acest serviciu presupune organizarea și gestionarea activității de resurse umane a companiei pe o perioadă anumită, prin completarea, evidența registrelor și documentelor de resurse umane solicitate.

ÎN COMPANIA DVS.

Este necesar să delegați, total sau parțial, activitatea de administrare a personalului pe perioada concediului (de boală sau de maternitate) al inspectorului resurse umane din statele organizației?

HR PORTAL

  • Preia și realizează funcțiile inspectorului resurse umane.
  • Perfectează toate documentele privind personalul, conform cerințelor legislative;
  • Oferă consultanță pe probleme legate de aplicarea legislației muncii.

 


Setul de funcții realizate de Executorul companiei în cadrul serviciului de administrare a documentației de Resurse Umane:


Funcția / Procedura


Tipul abonamentului

standard

extra
   Întocmirea procedurilor de angajare, transfer ok_icon
   Întocmirea procedurilor de eliberare/demisionare

ok_icon

   Perfectarea modificărilor la contractele individuale de muncă

ok_icon

   Evidența tuturor tipurilor de concedii

ok_icon

   Întocmirea și actualizarea listei de state de personal

ok_icon

   Întocmirea și actualizarea dosarelor personale

ok_icon

   Asigurarea perfectării polițelor de asistență medicală obligatorie

ok_icon

   Evidența și completarea carnetelor de muncă

ok_icon

   Evidența tabelelor de pontaj al timpului de lucru;

ok_icon

   Eliberarea certificatelor cu privire la datele personale

ok_icon

   Participare în controalele inspecției muncii

ok_icon

   Elaborarea unică/administrare a documentelor pentru procedurile de resurse umane conform Standardului de management al calității ISO 9001:2008;

 

ok_icon
   Elaborarea Regulamentului intern al organizației;

 

ok_icon
   Elaborarea și actualizarea fișelor de post pentru toate categoriile de angajați.

 

ok_icon

Comandă acest serviciu și primește o consultație gratuită de la expertul nostru!

Nume

Email

Telefon