La 23 octombrie a avut loc cea de-a II-a ședința a Clubului LM la care ne-am întîlnit pentru a dezbate și a afla răspunsuri la situații provocatoare din activitatea zilnică.

Tema întrunirii ,,Poziția de fondator, director, administrator: perfectarea corectă a angajării și a procedurilor ulterioare” a fost una delicată și cu multe semne de întrebare care pentru speciliaştii în resurse umane fără studii juridice, crează multe neclarități și confuzii.

 Participarea în calitate de experți a dlui Dumitru Stăvilă, Director al Inspectoratului de Stat al Muncii și dl Ion Dodon, lector superior USM, catedra Dr.muncii, și avocat practician, ne-au permis să punem multe puncte pe ”i”.

Iată concluziile care au fost formulate în cadrul discuției și dezbaterilor, vizavi de particularitățile și diferențele dintre pozițiile de Administrator și Director:

 

                             Administrator                            Conducător / Director
Poate fi doar administrator sau administrator – salariat. Este salariat.
Noțiunea de administrator este reglementată de dreptul civil și se atribuie la sfera raporturilor civile.În cazul în care este administrator-salariat, se aplică și legislația muncii. Noțiunea de conducător este reglementată de Codul Muncii și se atribuie la sfera raporturilor de muncă.
Administrator în calitate de funcție-rol are un caracter mai largdecît cea de Director/Manager și se referă la gestiunea patrimoniului și activitatii unității în general. Director/Manager, în calitate de funcție-rol are un spectru mai îngust de autoritate care este reglementată de competențele delegate de către administratorul întreprinderii sau prin decizia fondatorilor.
Conform CORM, funcția de ”Administrator” nu se atribuie la categoria de conducători, respectiv nu putem pune unui conducător de unitate denumirea dată. ”Director”, se atribuie la categoria de conducători, sau ”Manager” conf Clasificatorului de Ocupații nou.
Are dreprul de a semna contractele de muncă, ordinele pe personal, etc.Poate exercita acest drept de semnătura paralel cu Directorul executiv (DE), în limita competenței delegate, sau sa-i delegheze DE acest drept integral. Are dreptul de a semna contractele de muncă, ordinele pe personal în limita competenței delegate.
Poate exercita rolul de Administrator pentru mai multe unități concomitent. Conducătorul unității nu poate desfășura activitate prin cumul în cadrul unității unde muncește ca loc de muncă de bază, cît și la alte unități. De asemenea Conducătorul, nu poate cumula funcții și profesii in cadrul unității pe care o conduce.
NB: Persoana poate să exercite rolul de administrator la toate unitatile fondate, iar in calitate de director – doar la una !
Primește remunerare (suma se stipulează în decizia fondatorilor).Administratorul-salariat poate primi și remunerare și salariu (conform CIM). Primește salariu conform CIM.
NB: Daca Administratorul care este concomitent și Director, se destituie din ”funcția” de Administrator, automat inceteaza și CIM pentru funcția de Director!
Evidența timpului de muncă  se duce după caz (dacă este și salariat- se duce). Se duce evidența timpului de muncă.
Poate beneficia de concediu, alte garanții asigurate de CM RM după caz (daca este și salariat). Beneficiază de concediu și alte garanții în calitate de angajat.
  Nu poate semna ordine, alte documente pe perioada aflării în concediu.Soluție: să delegheze pe perioada absenței, dreptul de semnătură unui alt angajat, daca dispune de această împuternicire, în caz contrar acest drept se atribuie administratorului sau fondatorilor.În cazul unei absențe îndelungate, să încheie contract individual de muncă pe durată determinată, pe perioada absenței.

 

Alte aspecte, care au fost concretizate,  s-au referit la modalitatea de perfectare a actelor pentru a reflecta corect rolurile de Administartor și de Conducător (Director/ Manager):

  • În cazul în care este un singur fondator, care este numit și Administaror la Camera de Înregistrare RM, și dorește exercitarea și a funcției de Director al unității date, nu se întocmesc CIM, ordinul de angajare. În cazul dat, doar se tabelează timpul de muncă și se calculează salariul de funcție prevăzut în statele de personal.
  • În cazul în care sunt mai mulți fondatori/asociați ai unei companii care intenționează numirea unui Director executiv, se desfășoară Adunarea generală a asociaților și se întocmește procesul verbal în care se stipulează cine este asociatul desemnat , in aceasta calitate și i se deleghează împuternicirile de angajare și semnare a CIM din partea angajatorului, salariul prevazut pentru director și alte detalii.

De asemenea, în discuție,  a fost pus și subiectul controversat, cu privire la recunoașterea plăților efectuate pentru asigurările medicală și sociale,de către persoanele care sunt unici fondatori și exercită și rolul de conducător al unității.

Dl D. Stăvilă a menționat poziția Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), potrivit căreia, ”Unicul fondator nu este obligat să încheie contract de muncă pentru exercitarea funcției de conducător. Dar, odată ce acesta a fost încheiat și cu atît mai mult au fost efectuate plăți ale impozitelor din salariu, nu există temei pentru CNAS de a limita persoana respectivă de garanțiile care i se cuvin în cazul incapacității temporare de muncă. În acest context, deși CNAS declară această poziție, în realitate nu a refuzat nici-o plată, deoarece ISM a refuzat să susțină drept ilegale aceste plăți.  ”

DESCARCĂ! Aviz CSJ_aplicarea art.264 CM

Dacă vrei să fii la curent cu cele mai recente modificări, subiecte actuale şi dezbateri în legislaţia muncii înscrie-te la cel mai practic Club de discuţii între profesionişti.