• Un curs complex de instruire AVIZAT de MINISTERUL EDUCATIEI RM;
  • Cei mai buni lectori și experți practicieni în domeniu;
  • 1,5 luni de instruire, 90 ore de comunicare profesională, 30% teorie și 70% aplicații practice;
  • Certificat de dezvoltare profesionala;
  • Informații şi cunoștințe actualizate odată cu modificările legislative și standardele profesionale;

Orele de instruire:

Luni, Miercuri, Vineri: 18:30 – 20:30

Sîmbătă: 10:00 – 15:00

Programul cursului:

Compartimente

Module

Dreptul muncii

1.1. Noţiuni general-introductive.
1.2. Contractul colectiv si conventia colectiva de munca.
1.3. Contractul individual de munca.
1.4. Timpul de munca
1.5. Timpul de odihna
1.6. Salarizarea
1.7. Disciplina muncii
1.8. Protectia muncii
1.9. Raspunderea materiala

  

 

Aplicaţii practice ale legislaţiei muncii

2.1. Procedura de angajare
2.2. Procedura de transfer
2.3. Procedura de desfacere a contractului individual de munca
2.4. Concediul anual de odihna si alte tipuri de concedii de odihna.
2.5. Concediile sociale.
2.6. Evidenta, completarea si pastrarea carnetelor de munca.
2.7. Intocmirea dosarului personal al angajatului.
2.8. Reducerea statelor de personal
2.9. Acte normative interne
2.10. Sanctionarea/premierea angajatilor.
2.11. Inspectia muncii
2.12. Evidenta timpului de munca. Intocmirea tabelelor de pontaj.
2.13. Calcularea salariului mediu și a diferitor tipuri de indemnizații.
2.14. Perfectarea politei de asigurare medicala. Cardul salarial. Alte scutiri.
2.15. Statele de personal ale intreprinderii. Clasificatorul ocupatiilor RM.
2.16. Arhivarea documentelor. Termeni de pastrare.

Programe şi softuri

3.1. Excel
3.2. 1C


Lectori și Experti:

Nicolae Romandaş, Şeful Catedrei Dreptul muncii al USM, Dr., profesor universitar,
Dumitru Stăvilă, Inspector General de Stat al Muncii, Sef al Inspectiei Muncii,
Gheorghe Sîrcu, Șef Direcție Politici Salariale, Ministerului Muncii, Protectiei Sociale si Familiei
Olga Catan, Sef sectie resurse umane, SA Moldpresa
Svetlana Borodin, Șef Secție Completare, Arhive Departamentale și Lucrări de Secretariat, Arhiva Națională a RM, etc. 

Costul integral al cursului constituie 3500 lei (cu posibilitatea de achitare în rate)

Investitia cuprinde: cursul de 93 ore academice, suport de curs care contine materiale explicative, formulare, modele de documente; examenul; certificatul de absolvire.

Înregistrează-mă!