Recent a fost desfășurat controlul planificat în cadrul unei companii care beneficiază de serviciul extern al echipei HR Consult privind evidența cadrelor și securitatea muncii. Astăzi, vrem să vă împărtășim câteva detalii despre ce înseamnă pregătirea regiroasă pentru un control planificat din partea autorităţilor.

Întâi de toate, inspectorul muncii a prezentat spre luare de cunoștință actele referitoare la decizia de efectuare a controlului. Ulterior, a solicitat autorizațiile de funcționare a companiei, certificatul de înregistrare după caz și copia buletinului de identitate a fondatorului/directorului. Totodată, a solicitat informații privind numărul de angajați şi câte dintre ei sunt femei.

În cadrul evaluării nemijlocite, inspectorul a verificat prezența Regulamentului intern al unității și dacă acesta este afişat într-un loc vizibil. A verificat statele de personal pe anul curent și pe anul trecut, ștampila de prezentare în termen la ISM,  contractul individual de muncă al unui angajat, în care a analizat detaliat dacă sunt menţionate clauzele principale, inclusiv: regimul de muncă, salariul indicat nemijlocit în contract și nu cu trimiterea la statele de personal, regimul de odihnă, etc.

Reprezentantul Inspecţiei muncii a mai solicitat fișa personală de instruire în securitatea și sănătatea în muncă şi a evaluat corectitudinea completării acesteia, precum şi certificatul de instruire  a directorului în SSM. A solicitat instrucțiunile de SSM, registrul de instruire în electrosecuritate și confirmarea calificării necesaare  a electricianuui care  a desfășurat instruirea angajaților; registrul de completare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă, tabelele de pontaj și corespunderea timpului de muncă indicat cu cel din contractul individual de muncă al angajaților. Inspectorul a solictat confirmarea informării angajaților cu reținerile din salariu –dacă fluturașii de salariu se înmânează lunar angajaților, fișele de evaluare  a riscurilor și planul de protecție și prevenire; registrele de evidență a contractelor, registrul de evidență a permiselor nominale de acces la locul de muncă, registrul de evidență a circulației carnetelor de muncă.

La finele controlului, inspectorul a solicitat o copie a CIM și a ordinului de angajare a unui angajat pentru a fi anexate la procesul verbal.

Menționăm ca controlul și alte acte se solicită în dependență de specificul întreprinderii și se analizează alte aspecte suplimentare, în dependență de domeniul de activitate al companiei.

Pentru detalii despre corectitudinea perfectării documentelor și registrelor enumerate,

solicită consultația unui specialist HR Portal!