Fondată în anul 2011, Compania HR Portal și-a sărbătorit pe 26 iunie cea de-a doua aniversare. HR Portal, un proiect ambiţios care activează conform scopului propus şi contribuie în mod eficient la susţinerea organizaţiilor oferind servicii care eficientizează activitatea şi consolidează capacităţile de management al resurselor umane. 

În cei doi ani de activitate am reuşit cu pasiune, muncă şi perseverenţă să ne impunem pe piaţa autohtonă prestând servicii calitative, ajustate la standardele europene, accesibile pentru toate categoriile de profesioniști HR.

Datorită unei echipe profesioniste, putem evidenţia cele mai reuşite activităţi şi proiecte lansate de Compania HR Portal:

Menţinerea şi alimentarea sistematică a centrului de resurse online destinat specialiştilor de resurse umane (www.hrportal.md) care oferă acces gratuit la resurse informaţionale în domeniu tuturor persoanelor;

Lansarea proiectului complex de instruire şi perfecţionare a profesioniştilor specializaţi în resurse umane – HR SCHOOL, un curs de lunga durată de formare a inspectorilor serviciului personal. În cadrul acestui proiect au fost instruiţi 30 de profesionişti;

Colaborarea, ca parte componentă a Centrului European Independent de Certificare a Specialiştilor în Managementul Resurselor Umane (“European Centre of Independent Certification of Human Resource Management Specialists”), asociaţie specializată în promovarea standardelor de performanţă şi normelor europene de calificare a specialiştilor în domeniul HRM. Totodată, putem evidenţia faptul că pentru prima dată în Republica Moldova, Compania HR Portal a lansat un program de cursuri de certificare europeană, la care au participat specialişti HR din companii private, ONG-uri şi întreprinderi de stat;

Desfăşurarea diverselor ateliere de lucru şi seminare tematice în domeniu privind legislaţia muncii, salarizarea muncii, proceduri de arhivare, securitatea şi protecţia angajatului în procesul de muncă etc.

Dorim să mulţumim tuturor partenerilor, clienţilor, întregii echipe pentru faptul că suntem susţinuţi în obţinerea rezultatelor frumoase cu care ne mândrim. 

La mulţi ani!

Compania HR Portal